Disputas: Svein Erik Emblem Moe - Molekylærbiologi

Cand.med. Svein Erik Emblem Moe ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Basic mechanisms of RNA interference and the brain water channel Aquaporin-4.

Foto: Eirik Lund

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Nanna Macaulay, Department of Neuroscience and Pharmacology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, København, Danmark
  • 2. opponent: Professor Hans Krokan, Department of Cancer Research and Molecular Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Simonsen, Seksjon for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Seksjon for molekylær ernæring, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Torgeir Holen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Avhandlingen gir ny informasjon om genregulering og hjernens vannkanaler.

Under arbeidet med Basic mechanisms of RNA interference and the brain water channel Aquaporin-4 har Svein Erik Emblem Moe og medarbeidere utforsket grunnleggende mekanismer ved verktøy for genregulering, samt sentrale egenskaper rundt vannkanaler i hjernen og deres funksjon.

Verktøy for genregulering har lenge vært brukt i laboratorieforskning, men nå utvikles medikamenter som selv bruker disse verktøyene. Det foreligger derfor et behov for økt kunnskap om deres bakenforliggende mekanismer.

Vannkanaler, såkalte akvaporiner, finnes i flere celletyper i hele kroppen. Et eksempel er nyrene, der vannkanalene forklarer nyrenes evne til å filtrere blodet. I hjernen finnes det også en høy andel av akvaporiner, men her er deres funksjon totalt ukjent for oss.

I litteraturen finnes flere spekulasjoner vedrørende vannkanalenes funksjon i hjernen. En av disse er at akvaporiner spiller en avgjørende rolle for hjernens væskebalanse eller innvirker på nervecellenes funksjon i sentrale oppgaver som syn, hørsel og lukt. Det er også fremmet forslag om at akvaporiner bidrar til fjerning av avfallsprodukter fra hjernen under søvn. 

Tidligere har metoder for å studere vannkanalers organisering vært forbeholdt en håndfull laboratorier i verden, men gjennom utviklingen av en enklere metode har det nå blitt allment tilgjengelig.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. aug. 2017 09:19 - Sist endret 9. aug. 2017 09:19