Prøveforelesning: Line Victoria Moen

M.Sc. Line Victoria Moen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regulation of pre-mRNA splicing in immunity and cancer

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 21. mars 2017 08:58 - Sist endret 21. mars 2017 08:58