Disputas: Line Victoria Moen - Molekylærbiologi

M.Sc. Line Victoria Moen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Function and evolution of Protein kinase A splice variant Cβ2 and its role as a biomarker in prostate cancer.

Foto: Mariell Øyre

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen
  • 2. opponent: Professor Ugo Lionel Moens, Molekylær inflammasjon forskningsgrupp, Universitetet i Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Simonsen, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Lars Eide, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

M.Sc Line Victoria Moen har i sitt doktorgradsarbeid studert forekomst og mulig funksjon av en variant av enzymet Protein Kinase A (PKA) som kalles Cβ2. Mens PKA finnes i alle celler som er undersøkt i kroppen så er Cβ2 varianten uttrykt i prostataceller og i immunforsvaret. Ved å benytte kjente databaser og biologisk materiale fra prostatakreft-pasienter har hun vist at mengden Cβ2 i prostatakreftceller sammen med en annen kjent markør for prostata kreft, kalt Gleason score, kan benyttes for å forutse prostatakreft aggressivitet. Videre har hun studert hvordan Cβ2 regulerer deler av immunforsvaret. Til dette arbeidet har hun benyttet mus som mangler Cβ2 og vist at disse dyrene lettere utvikler leddgikt. Hun har også vist at disse dyrene har høyere nivåer av betennelsesstoffer og lavere nivåer av anti-betennelsesstoffer i blodet når de blir infisert med bakterier. Til sammen ble dette tolket som at mus som mangler Cβ2 er overfølsomme for betennelse i kroppen, noe som kan ha betydning for å utvikle alvorlig immunsykdommer som leddgikt og sannsynligvis andre sykdommer der immunforsvaret er involvert. I et tredje arbeid studerte hun utviklingen (evolusjonen) av Cβ2 sammen med andre varianter av PKA. Hun fant at Cβ2 er konservert i alle dyr med ryggrad og sannsynligvis oppstod for mer enn 500 millioner år siden. At Cβ2 oppstod så tidlig i evolusjon og er bevart understreker en sannsynlig viktig biologisk funksjon for Cβ2. Oppsummert har Moen vist at nivåene av Cβ2 i prostatakreftceller muligens kan brukes ved diagnostisering av prostatakreft aggressivitet, at Cβ2 har en regulatorisk funksjon i immunapparatet og at Cβ2 oppstod for mer enn 500 millioner år siden.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. mars 2017 15:55 - Sist endret 21. mars 2017 08:35