Prøveforelesning: Andréa Aparecida Gonçalves Nes

M.Sc. Andréa Aparecida Gonçalves Nes ved Institutt for medisisnske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Mechanism, Fidelity, and Competency in Therapist Support within Online Treatments»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 11. aug. 2017 10:34 - Sist endret 27. okt. 2017 12:44