Disputas: M.Sc. Andréa Aparecida Gonçalves Nes – Medisinsk atferdsvitenskap

M.Sc. Andréa Aparecida Gonçalves Nes ved Institutt for medisisnske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Exploring change processes within a smartphone-delivered intervention using electronic diaries and written situational feedback to support self-management in persons with a chronic illness»

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Lance M. McCracken, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London
  • Andreopponent: Universitetslektor Monica Buhrman, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
  • Leder av bedømmelseskomité: Professor Egil W. Martinsen, Institutt for klinisk medisin, Universittet i Oslo

Leder av disputas

Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universittet i Oslo

Hovedveileder

Professor Hilde Eide fra Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst Norge

Sammendrag

Personer som lever med langvarige lidelser må ofte endre livsstil for å bli bedre. Internett og smarttelefon gjør det mulig å gi pasienter oppfølging hjemme i hverdagen. Et behandlingskonsept med daglige elektroniske dagbøker og skreddersydde skriftlige tilbakemeldinger fra en terapeut har vist god effekt  for personer med irritabel tarm og langvarige muskel-skjelettsmerter.

I sin avhandling har Andréa Nes

  1. undersøkt om innholdet i de skriftlige tilbakemeldingene som kvinner med langvarige muskelskjelett-smerter mottok hjemme etter 4 ukers rehabiliteringsopphold var i overensstemmelse med den teoretiske modellen som lå til grunn for konseptet,
  2. analysert svarene i dagbøkene for å studere endringer i aktivitet, smerte, tanker og følelser over tid, og
  3. prøvd om konseptet også var egnet for personer med diabetes type 2.   

Formålet med å analysere endringsmekanismer var å forstå hvorfor konseptet var effektivt og antyde hvordan denne type behandlingen kan optimaliseres og implementeres i den daglige helsetjenesten for å støtte personer med kroniske lidelser.

Terapeutene som skrev tilbakemeldingene skrev disse i tråd med aksept – og forpliktelsesterapeutiske (ACT) prinsipper. Deltakerne vurderte også at tilbakemeldingene var hjelpsomme.

Analysene av de elektroniske dagbøkene viste at deltakerne fortsatte å være fysiske aktive etter at de kom hjem, hadde mer positive følelser og mestret smertene bedre. Nes undersøkte også om deler av tilbakemeldingene (ulike ACT-prosesser) påvirket deltagernes atferd (rapportert i dagbøkene), men fant ingen sammenheng.  

Resultater fra delstudien med personer med diabetes type 2 viste at konseptet var gjennomførbart og generelt godt akseptert.

Studiens resultater viser at  behandlingskonseptet er lovende, men at det med fordel kan videreutvikles også til andre langvarige lidelser sammen med brukere  og helsepersonell for å i øke effektivitet og brukervennlighet. Fremtidige studier bør også ha fokus på implementering i praksis.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 11. aug. 2017 10:33 - Sist endret 27. okt. 2017 12:41