Prøveforelesning over oppgitt emne: Shirin Pourteymour

M.Sc. Shirin Pourteymour ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skeletal muscle function in aging.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. okt. 2017 09:41 - Sist endret 16. okt. 2017 09:41