Disputas: Shirin Pourteymour - Celle- og molekylærbiologi

M.Sc. Shirin Pourteymour ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Cellular and Molecular Adaptation of Human Skeletal Muscle to Physical Activity

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning over selvvalgt emne.

Se prøveforelesning over oppgitt emne.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Susanne Klaus, German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke (DIfE), Tyskland
  • Andreopponent: Professor Bjørn Richelsen, Medicinsk-endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark
  • Komitéleder: Professor Tore Jahnsen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
     
  • Settemedlem for førsteopponent under prøveforelesningene: Professor Sandip Kanse, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Skjelettmuskulaturen er et organ som utsondrer hundrevis av proteiner kalt myokines. Pourteymour et al. fokuserte på tilpasning av skjelettmuskulaturen til trening ved bruk av RNA-Seq-data fra biopsier av m. fastus lateralis (lokalisert i låret) til inaktive menn (n = 26) som gjennomførte 12 ukers utholdenhets- og styrketrening, samt to 45 min sykkeltester (70% VO2max) uten oppvarming, én før starten av programmet og én etter 12 uker.

Fem kjente perilipiner (PLINs) ligger som et belegg på overflaten av lipiddråpene og er viktige for reguleringen av lipidomsetningen inne i cellene. PLIN4 uttrykkes høyt i skjelettmuskulaturen, og uttrykket ble redusert etter langtids fysisk aktivitet. PLIN4 er hovedsakelig uttrykt i de langsomme skjelettmuskulaturfibrene, og er forbundet med plasmamembranen i skjelettmuskulaturcellene.

Kortvarige utholdenhetstester påvirker mRNA-uttrykket av de to ERK1 / 2-spesifikke fosfatasene DUSP5 og DUSP6 i menneskets skjelettmuskulatur. Endringer i DUSP5- og DUSP6-uttrykkene synes å påvirke ERK1 / 2 signalering av betydningen av tilpasningene i skjelettmuskulaturen under trening.

Kolonistimulerende faktor 1 (CSF1) ble identifisert som et nytt akutt og langsiktig treningsresponsivt myokin sammen med 16 andre nye myokiner. CSF1-nivåene økte i skjelettmuskulaturen og i omløp som følge av kort- og langvarig trening.

Oppsummert så har trening endret uttrykket for PLIN4, CSF1, og to DUSPer ble endret i skjelettmuskulaturen, noe som kan være viktige fysiologiske tilpasninger til trening. CSF1 som en treningsinducert myokin kan representere en markør for trening.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. okt. 2017 09:42 - Sist endret 30. okt. 2017 08:51