Prøveforelesning over selvvalgt emne: Shirin Pourteymour

M.Sc. Shirin Pourteymour ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Physical activity and the brain

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 16. okt. 2017 09:41 - Sist endret 16. okt. 2017 09:41