Prøveforelesning: Zeynep Sener

M.Sc. Zeynep Sener ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of whole body glutamine metabolic fluxes in health and disease.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 24. feb. 2017 09:00 - Sist endret 24. feb. 2017 09:00