Disputas: Zeynep Sener - Biochemistry

M.Sc. Zeynep Sener ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Characterization and targeting glutaminolysis in human CD4+ T lymphocytes.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jørgen Jensen, Department of Physical Performance, Norwegian School of Sports Sciences, Oslo, Oslo, Norge
  • 2. opponent: Researcher Johanna Hol, Department of Pathology, Oslo University Hospital Rikshospitalet, Oslo, Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre Olav Stensløkken, Division of Physiology, Department of Molecular Medicine, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Stine Marie Ulven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Seksjon for molekylær ernæring, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Zeynep Sener har i sitt doktorgradsarbeid vist at aminosyren glutamin sammen med oksygen fra luften er nødvendig for at en gruppe immunceller kalt CD4+ T celler skal aktiveres og gi en normal immunreaksjon. Hun har også vist at omsetningen av glutamin inne i en CD4+ T celle er regulert på ulik måte avhengig av om cellen er hvilende eller aktivert. Hun har benyttet denne kunnskapen til å identifisere et stoff som hindrer glutaminomsetning i CD4+ T celler som deler seg. Slike stoffer kan være er viktige da de kan utvikles til medisiner som kan benyttes ved behandling av sykdommer som er forbundet med uønsket CD4+ T celle vekst. Slike sykdommer er mange og omfatter flere og ulike typer av autoimmunitet, slik som leddgikt, diabetes type 1 og multiple sclerose.

Immunreaksjoner må skje over alt i kroppen og under svært ulik tilgang på næringsstoffer og oksygen. De fleste immunceller inklusive CD4+ T celler vandrer rundt i kroppen og fordeles i ulike vev for å gjenkjenne og bekjempe fremmedstoffer som for eksempel giftstoffer, bakterier og sopp men også eget vev som for eksempel kreftceller. Fordi ulike vev har ulik blodtilførsel så vil tilgang på næringsstoffer og oksygen variere. Fordi en optimal immunreaksjon er livsnødvendig så betyr dette at celler i immunsystemet må reagere raskt og være svært tilpasningsdyktige. Det er vist at immuncellers raske reaksjon og tilpasningsdyktighet kan medføre feil og i verste fall føre til at immuncellene går til angrep på egne celler og vev. Dette kalles autoimmunitet som er en gruppe sykdommer som ofte er forbundet med uønsket aktivitet av såkalte CD4+ T celler. Det er mange strategier for å regulere og stoppe uønsket CD4+ T celler og inkluderer en nøye karlegging av immuncellers behov under en immunreaksjon, for deretter å utvikle måter for å hinder tilgang på og/eller omsetning av næringsstoffer.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 24. feb. 2017 08:58 - Sist endret 24. feb. 2017 08:58