Prøveforelesning: Ingunn Bjarnadottir Solberg

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legers jobbtilfredshet ut fra et teoretisk perspektiv - påvirkning fra organisasjon, arbeidsmiljø og samfunnsmessige endringer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. aug. 2017 09:15 - Sist endret 7. aug. 2017 09:15