Prøveforelesning: Ingunn Bjarnadottir Solberg

Cand.med. Ingunn Bjarnadottir Solberg ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Migrasjon av leger fra utviklingsland

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 
Publisert 7. aug. 2017 09:23 - Sist endret 7. aug. 2017 09:23