Prøveforelesning: Kenneth Strømmen

Cand.med. Kenneth Strømmen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome in children born with fetal growth restriction.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. nov. 2017 09:02 - Sist endret 23. nov. 2017 08:49