Disputas: Kenneth Strømmen - Nyfødtmedisin og ernæringsvitenskap

Cand.med. Kenneth Strømmen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Enhanced Nutrient Supply to Very Low-Birth-Weight Infants: Amino Acid Levels, Brain Maturation and Phthalate Exposure.

Foto: Christine Sachs-Olsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Chef de Service Silvia Iacobelli, Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, Reunion, Saint-Paul, Saint Pierre Cedex, France
  • 2. opponent: Professor Jon Skranes, Department of Laboratory Medicine, Children's and Women's Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Flem Jacobsen, Department of Obstetrics and Gynaecology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Tore Henriksen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Christian A. Drevon, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Optimalisert ernæring av barn med veldig lav fødselsvekt

Aminosyrenivåer, hjernemodning og ftalat eksponering

I Norge fødes det årlig 600 barn med fødselsvekt lavere enn 1500 gram. Prognosen og overlevelsen har bedret seg, men fremdeles utskrives mange til hjemmet som vekstretarderte, dvs de ikke har fått tilført tilstrekkelig næring under sykehusoppholdet. Man har som mål å tilføre næring slik at de vokser som de ville gjort inne i mor sin mage. Barn som ikke får tilført nok næring har økt risiko for forsinket utvikling.

For å undersøke dette nærmere inkluderte vi barn med fødselsvekt under 1500 gram i en randomisert kontrollert ernæringsstudie i 2010. Barn i kontrollgruppen ble ernært etter de retningslinjer som var gjeldende. Barn i intervensjonsgruppen fikk tilført mer energi, aminosyrer, fett, fettsyrene omega-3 og 6 og vitamin A.

Vi undersøkte om barna i intervensjonsgruppen hadde høyere nivåer av aminosyrer i blodet, om kropp og hode vokste bedre under sykehusoppholdet og om hjernen var mer moden vha en avansert MR-undersøkelse. Vi undersøkte også om de inkluderte barna ble eksponert for ftalater (plastmykgjørende stoffer som finnes i medisinsk utstyr) i forbindelse med den medisinske behandlingen de mottok.

Femti barn med fødselsvekt under 1500 gram, født på Oslo Universitetssykehus (Ullevål & Rikshospitalet) og Akershus Universitetssykehus, ble inkludert i studien «Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn.» Intervensjonsgruppen hadde økte aminosyrenivåer i blodet og oppnådde en bedre vektutvikling - med høyere veksthastighet som var lik veksthastigheten de ville hatt i mors mage. Hodet vokste bedre og MR-undersøkelsen viste en mer moden hjerne. Barn født med høyere vekt, og de uten infeksjon og kronisk lungesykdom, så ut til å vokse bedre. Barn med lavere fødselsvekt, og de som mottok behandling med ftalat-holdig medisinsk utstyr, hadde økte nivåer av potensielt farlige ftalater i urinen.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. nov. 2017 08:52 - Sist endret 23. nov. 2017 08:47