Prøveforelesning: Christine Tørris

M.Sc. Christine Tørris ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pros and cons of intervention studies in nutritional research.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. aug. 2017 10:00 - Sist endret 9. aug. 2017 10:00