Disputas: Christine Tørris - Ernæring

M.Sc. Christine Tørris ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lean fish consumption is associated with decreased risk of metabolic syndrome - Results from a large population-based study.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Agneta Yngve, Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet, Grythyttan, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Dagrun Engeset, Instiutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder, Kristiansand
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Magne Thoresen, Avdeling for biostatitsikk, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Christine Henriksen, Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Milada Småstuen, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Gjennom kostrådene anbefales vi å spise fisk til middag 2-3 ganger i uken, noe som tilsvarer 300-450 g der minst 200 g bør være fet fisk. Resultatene fra denne avhandlingen kan tyde på at også den magre fisken bidrar til bedre helse. Metabolsk syndrom er en samling risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer som inkluderer økt livvidde, ugunstige endringer i blodets fettprofil med høyt triglyserid og lavt HDL-kolesterol, høyt blodtrykk og høyt blodsukker. Tidligere studier har funnet en sammenheng mellom inntak av fisk og lavere risiko for hjerte- og karsykdommer, men få studier har sett på inntak av fisk og metabolsk syndrom.

I sin avhandling Lean fish consumption is associated with decreased risk of metabolic syndrome; results from a large population-based study har Christine Tørris og medarbeidere undersøkt mulige sammenhenger mellom inntak av fisk og komponenter av metabolsk syndrom. Avhandlingen er basert på data fra Tromsøundersøkelsen, der mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974. I avhandlingen er data fra Tromsø 4 (1994-1995) og Tromsø 6 (2007-2008) undersøkt; inkludert hvilke endringer som fant sted over denne 13-års perioden.

De fant at inntak av fisk var forbundet med redusert risiko for metabolsk syndrom og gunstige endringer i flere av risikofaktorene. Både mager og fet fisk ga en bedre fettprofil i blodet, men det var kun inntak av mager fisk som var forbundet med redusert risiko for metabolsk syndrom ved begge tidspunktene.

Når forfatterne undersøkte endringer i løpet av 13 år, var inntak av mager fisk en gang i uken eller mer forbundet med en bedring av flere av de ulike risikofaktorene som inngår i metabolsk syndrom: redusert triglyserid og økt HDL-kolesterol for begge kjønn, og redusert midjeomkrets og blodtrykk hos menn. På den annen side, var fet fisk forbundet med økt midjeomkrets for begge kjønn og økt HDL-kolesterolnivå hos menn.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. aug. 2017 09:59 - Sist endret 11. aug. 2017 08:59