Prøveforelesning: Mari Falck

MD Mari Falck ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Brain injury and neurodevelopment impairment as complications of serious infection in the neonatal period».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 19. juni 2018 16:06 - Sist endret 20. juni 2018 09:18