Prøveforelesning over oppgitt emne: Ole Petter Hjelle

Cand.med. Ole Petter Hjelle ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Glutathione in the brain in health and disease. A contemporary update».

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 13. juni 2018 16:37 - Sist endret 13. juni 2018 16:37