Prøveforelesning over selvvalgt emne: Ole Petter Hjelle

Cand.med. Ole Petter Hjelle ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Train your brain - How exercise upgrades your most important organ».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 13. juni 2018 16:36 - Sist endret 13. juni 2018 16:37