Prøveforelesning: Rune Hoff

M.Sc. Rune Hoff ved Institutt for medisinske basalfag  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Multi-state models vs. joint models of longditudinal and time-to-event: Pros and cons».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 13. sep. 2018 10:30 - Sist endret 13. sep. 2018 10:35