Prøveforelesning: Kristine Lillebø Holm

M.Sc. Kristine Lillebø Holm ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Chronic inflammation in obesity: A role for the gut microbiota?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 22. mai 2018 15:22 - Sist endret 22. mai 2018 15:22