Disputas: Kristine Lillebø Holm

M.Sc. Kristine Lillebø Holm ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Vitamin A-mediated regulation of immune functions and survival of human B cells in health and disease».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Adjunct professor Charles B. Stephensen, Department of Nutrition, University of California
  • Andreopponent: Professor Marit Otterlei, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Leder av komiteen: Professor Stine Marie Ulven, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo

Disputasleder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo

Hovedveileder

Professor Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo

Sammendrag

Immunforsvaret består av mange ulike typer celler, som sammen beskytter kroppen mot sykdomsfremkallende bakterier og virus. B-celler, en type immunceller som produserer antistoffer, er viktige for å bekjempe disse angriperne. Vitamin A er essensielt for et godt immunforsvar, men det er imidlertid mye vi enda ikke vet om hvordan det påvirker immunsystemet og B-cellene. Selv om de fleste i vestlige land har ett tilstrekkelig inntak av vitamin A, kan noen pasientgrupper ha dårlig vitamin A-status og/eller ha klinisk nytte av vitamin A-tilskudd. I denne avhandlingen har Kristine Lillebø Holm hatt som mål å undersøke rollen til vitamin A for funksjonen av B-celler. Hun har sett på effekten av vitamin A på B-celler, både fra friske blodgivere, og fra pasienter med sykdommer som berører B-cellefunksjoner.

Vanlig variabel immunsvikt (CVID) er en sykdom som karakteriseres av et svakt immunforsvar og høy risiko for infeksjoner. Årsakene til sykdommen er fremdeles ikke kartlagt, men det er foreslått at lave nivåer av vitamin A kan ha betydning. Våre funn viser at vitamin A forbedrer immunfunksjoner i B-celler fra CVID-pasienter, som for eksempel celledeling, overlevelse og produksjon av signalstoffer. På grunn av redusert uttrykk av viktige gener i B-cellene fra CVID-pasienter, klarer vitamin A derimot bare delvis å forbedre produksjonen av antistoffer.

Effekten av vitamin A på overlevelse av B-celler som er utsatt for stråling, er også blitt klarlagt. Stråling fører til skade i cellenes DNA og er vanlig å bruke i kreftbehandling. Vitamin A økte B-cellenes evne til å overleve strålingen, og dette skyldtes økte nivåer av et protein (MCL1) som forhindrer celledød. Den beskyttende effekten var ikke til stede i B-celler som har utviklet seg til kreftceller, slik at disse fremdeles ble effektivt drept av bestrålingen. Dette indikerer at vitamin A kan brukes for å beskytte normale B celler fra de skadelige effektene av kreftbehandling, og potensielt redusere risiko for bivirkninger.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 22. mai 2018 15:22 - Sist endret 1. juni 2018 09:54