Prøveforelesning: Miriam Landfors

M.Sc. Miriam Landfors ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of epigenetics in spermatogenesis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 12. jan. 2018 08:39 - Sist endret 15. jan. 2018 08:49