Prøveforelesning: Gisle Langslet

Cand.med. Gisle Langslet ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Changes in lipid levels, intima media thickness, inflammatory markers and endothelial function in childhood and throughout life.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Se også prøveforelesning over selvvalgt emne.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. apr. 2018 08:52 - Sist endret 11. apr. 2018 09:49