Prøveforelesning: Gisle Langslet

Cand.med. Gisle Langslet ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Lipoprotein(a) and cardiovascular risk.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Se også prøveforelesning over oppgitt emne.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. apr. 2018 08:52 - Sist endret 10. apr. 2018 11:05