Prøveforelesning: Grace Kyamazima Mehangye Muhoozi

M.Sc. Grace Kyamazima Mehangye Muhoozi ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The importance of complementary feeding for child health in low-income, rural settings».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 12. okt. 2018 16:30 - Sist endret 12. okt. 2018 16:30