Disputas: Grace Kyamazima Mehangye Muhoozi

M.Sc. Grace Kyamazima Mehangye Muhoozi ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Maternal education to improve growth, development and oral health among small children in rural Uganda».

Foto: James Tembo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Nutrition Scientist Martha Mwangome Kenya Medical Research Institute (KEMRI)
  • Andreopponent: Professor Liv Elin Torheim, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Leder av komiteen: Professor Gunnar Aksel Bjune, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anders Erik Astrup Dahm, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Per Ole Iversen, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Opplæring i god ernæring, hygiene og tannstell til småbarnsmødre i fattige områder av Uganda kan forbedre hjerneutviklingen, men ikke kroppsveksten, hos barna deres.  Dette er hovedkonklusjonen til Grace Muhoozis doktoravhandling. 

I mange utviklingsland, særlig i Afrika sør for Sahara, lider mange småbarn av kortvoksthet,  en markør for kronisk underernæring.  Forskning viser at kortvokste småbarn har økt risiko for dårlig kognitiv utvikling, mer sykelighet og lav arbeidskapasitet i voksen alder.  

Muhoozi og medarbeidere gjennomførte en intervensjonsstudie i Uganda der formålet var å forbedre vekst, utvikling og tannhelse hos småbarn. Intervensjonen varte i 6 måneder og besto i opplæring innen ernæring, matlaging, stimulering, sanitære tiltak samt munnhygiene og ble gitt til fattige mødre med barn i alderen 6-8 måneder.  Vekst ble vurdert ut fra høyde- og vektmålinger og sammenliknet med en normalpopulasjon, mens to nevropsykologiske tester ble brukt til å evaluere utvikling. Tannhelse ble undersøkt med fotografering av fortennene til barna.

Da barna var 20-24 måneder gamle var det ingen forskjell i verken lengdevekst eller kroppsvekt mellom barna til mødre i intervensjonsgruppen sammenliknet med en kontrollgruppe som ikke fikk noen spesiell opplæring.  Derimot var de kognitive evnene og de motoriske ferdighetene klart bedre blant barna i intervensjonsgruppen.  Tannhelsen var også bedre, dvs. mindre karies, blant intervensjonsbarna.

Samlet sett tyder denne undersøkelsen på at opplæring i grunnleggende ferdigheter vedrørende sunn mat, stimulering og hygiene ikke er nok til å forebygge kortvoksthet.  Derimot er det sannsynlig at barns utvikling og tannhelse kan profitere på slike tiltak i land med lav ressurstilgang.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 12. okt. 2018 16:30 - Sist endret 12. okt. 2018 16:30