Prøveforelesning: Nis Valentin Nielsen

M.Sc. Nis Valentin Nielsen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Serine proteases, are they rewarding therapeutic targets in cardiovascular disease?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 16. aug. 2018 10:50 - Sist endret 16. aug. 2018 10:50