Disputas: Nis Valentin Nielsen

M.Sc. Nis Valentin Nielsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Characterization of the proteolytic activity of FVII Activating Protease (FSAP)».

Foto: UiO/Carina Knudsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Jonas Emsley, Centre for Biomolecular Sciences, School of Pharmacy, University of Nottingham
  • Andreopponent: Senior Researcher Dieter Jenne, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)
  • Leder av komiteen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Carine Østvold, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Sandip Kanse, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hjerte- og karsykdommer, som for eksempel blodpropp, slag og hjerteinfarkt, er en av de ledende dødsårsakene i verden. Fokuset for denne PhD-avhandlingen har vært å karakterisere et spesifikt enzym i blodet som kalles Factor Seven Activating Protease (FSAP). Dette enzymet er spesielt interessant da dets aktivitet er assosiert med kardiovaskulære sykdommer. Cirka 5 % av den europeiske befolkning er bærere av en mutasjon i FSAP-genet som heter Marburg I. Denne mutasjon gir en økt risiko for å få aterosklerose eller blodpropp i hjernen. Utover dette, vet man lite om hvordan enzymet virker og hvorfor mutasjonen er skadelig.

Målet for dette PhD-prosjektet har vært å produsere og karakterisere FSAP og dets mutanter, samt utvikle metoder for og både måle og kontrollere enzymets aktivitet.

Den delen av enzymet som har aktivitet, ble laget i bakterier og renset med kromatografiske teknikker. Aktiviteten av FSAP og dets mutanter, ble sammenlignet mot fysiologiske substrater. Vi fant at mutasjonen i FSAP fører til endring i det aktive setet og blokkerer derved enzymets aktivitet. Videre fant vi, ved hjelp av et stort bibliotek av proteiner, en sekvens som fungerer godt som substrat for FSAP enzymet. Ved bruk av ytterligere kjemiske modifikasjoner utviklet vi så en probe som kunne brukes til å måle FSAP-aktiviteten i plasma og på celler. Ved bruk av en lignende metode utviklet vi også et lite protein som kunne øke aktiviteten av FSAP i plasma.

Vi har altså utviklet nye verktøy for å forstå funksjonene av FSAP og videre brukt disse til å forstå FSAP og dets rolle i forbindelse med kardiovaskulære sykdommer.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. aug. 2018 10:51 - Sist endret 16. aug. 2018 13:19