Prøveforelesning: Eszter Agnes Papp

M.Sc. Eszter Agnes Papp ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «The history of brain atlasing».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. feb. 2018 16:01 - Sist endret 20. feb. 2018 16:27