Disputas: M.Sc. Eszter Agnes Papp

M.Sc. Eszter Agnes Papp ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Volumetric atlasing in the rodent brain: connecting experimental image data to standard anatomical space»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Maryann Martone, Department of Neuroscience, University of California, San Diego
  • Andreopponent: Professor Francisco Clascá Cabré, Department of Anatomy & Graduate Program in Neuroscience, Autónoma de Madrid University
  • Leder av komiteen: Professor Leif Gjerstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Turid Birgitte Boye, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jan G. Bjålie, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

MR-basert atlas av rottehjernen for integrasjon av bildedata

Med økende levealder og en stadig eldre befolkning forventes det at hver tredje person vil kunne rammes av hjernesykdom i løpet av livet. En av de største utfordringene for å forstå hvordan hjernen fungerer under normale forhold og ved sykdom eller skade er knyttet til sammenstilling og analyse av informasjon om hjernen fra flere forskjellige kilder. Anatomisk lokalisering i hjernen er viktig for å kunne organisere og sammenligne innsamlede data. Eszter Agnes Papp og kolleger ved Universitetet i Oslo har etablert et anatomisk referanseatlas for rottehjernen og utviklet nye metoder for mer effektiv integrasjon og analyse av bildemateriale fra eksperimentelle studier.

I samarbeid med Duke University Medical Center har forskerne produsert høyoppløselige magnetresonansbilder for å skape et tredimensjonalt hjerneatlas. Basert på bildekontrast har de kartlagt grunnleggende anatomiske regioner og nervebaner gjennom hele rottehjernen. For å kunne navigere i atlaset har de introdusert et koordinatsystem i henhold til en internasjonal standard - Waxholm Space.

Forskerne har benyttet en samling av 2D og 3D hjernebilder for å identifisere anatomiske fellestrekk som er synlige i ulike typer bildedata fra rotte- og musehjernen, og derfor egner seg som landemerker for plassering av ny informasjon på riktig sted i atlaset. Videre har de utviklet analyseverktøy for automatisk deteksjon av regioner av interesse i mikroskopisk materiale og for registrering av bildene til atlaset.

Åpen tilgang til resultatene har gjort det mulig for andre forskere å bruke atlaset til å analysere bilder av både hjernestruktur og funksjon. Videre utvikling av atlaset er fokusert på å legge til mer detaljerte kart om flere hjerneområder, som for eksempel hippocampus og hørselssystemet.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 20. feb. 2018 16:01 - Sist endret 27. feb. 2018 09:23