Prøveforelesning: Hanna Ræder

M.Sc. Hanna Ræder ved Institutt for medisinske basalgfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Fysisk aktivitet i forebygging og behandling av kreft».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. sep. 2018 14:41 - Sist endret 11. sep. 2018 14:42