Prøveforelesning: Karianne Svendsen

M.Sc. Karianne Svendsen ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Metoder for livsstilsendringer hos personer med forhøyet risiko for hjerte-karsykdom, med særlig fokus på kosthold. Hva fungerer?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 23. aug. 2018 12:57 - Sist endret 23. aug. 2018 12:57