Prøveforelesning: Elise Sverre

Cand.med. Elise Sverre ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Evidensbasert ikke-farmakologisk behandling for å bedre prognosen etter hjerteinfarkt: en kritisk litteraturgjennomgang».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 31. mai 2018 14:36 - Sist endret 31. mai 2018 15:08