Disputas: Elise Sverre

Cand.med. Elise Sverre ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Socio-demographic, medical and psychosocial factors associated with unfavourable risk factor control after coronary events: A cross-sectional study of a Norwegian coronary population with detailed analyses of elevated blood pressure and smoking».

Foto: UiO/Gunnar Fredrik Lothe

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Eva Prescott, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
  • Andreopponent: Professor Kaare Bønaa, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Leder av komiteen: Professor Astrid Klopstad Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Magne Thoresen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege John Munkhaugen, Vestre viklen HF

Sammendrag

Behandling og oppfølging etter hjerteinfarkt - hvorfor er den ikke bedre?

Flertallet av norske hjerteinfarktpasienter hadde usunn livsstil og mange hadde for høyt blodtrykk, kolesterol og blodsukker. Det er derfor behov for bedre forebyggende behandling og oppfølging hos disse pasientene.

Akutt hjerteinfarkt og annen åreforkalkningssykdom er en ledende årsak til død, sykelighet og forringet livskvalitet i hele verden. De viktigste risikofaktorer for hjerteinfarkt er daglig røyking, fysisk inaktivitet, fedme, diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Europeiske studier har vist at mange hjerteinfarktpasienter har dårlig kontroll av disse risikofaktorene.  Elise Sverre har gjennomført den første kartleggingen av disse risikofaktorene i Norge hos 1127 hjerteinfarktpasienter fra Buskerud og Vestfold.

Da pasientene ble undersøkt 2-36 måneder etter hjerteinfarktet hadde hver pasient i gjennomsnitt tre risikofaktorer. Tilsammen 21 % røkte daglig og tre av fem som røkte da de fikk hjerteinfarktet fortsatte å røyke. Halvparten hadde for høyt blodtrykk, 60 % for høyt kolesterol, tre av fem var lite fysisk aktive og en av tre led av fedme. De yngste pasientene hadde dårligst livsstil. Lav utdannelse, uføretrygd og lang røykehistorie var forbundet med røyking. De som hadde den mest dramatiske typen hjerteinfarkt (ST-elevasjonsinfarkt) sluttet i større grad å røyke. Røykerne forstod at røyking var farlig, de oppgav høy motivasjon for å slutte, men bare 42 % oppgav at de var tilbudt hjelp til dette. Forhøyet blodtrykk var forbundet med økende alder, fedme og diabetes, mens lav etterlevelse med medisiner og bivirkninger ikke hadde betydning. Pasienter med høyt blodtrykk brukte generelt få blodtrykkssenkende medisiner.

Studien avdekker at vi lykkes for dårlig med forebyggende behandling og oppfølging etter hjerteinfarkt. Vi har også funnet viktige faktorer som har betydning for fortsatt røyking og dårlig blodtrykkskontroll.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 31. mai 2018 14:36 - Sist endret 31. mai 2018 15:08