Prøveforelesning: Lavanya Thiruchelvam-Kyle

Cand.med. Lavanya Thiruchelvam-Kyle ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «NK cell recognition of cancer and role of NK-cell based immunotherapy».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 1. juni 2018 13:26 - Sist endret 1. juni 2018 13:26