English version of this page

Eksperimentell kardiologi

Forskningsgruppens mål er å utvikle fremtidige behandlinger mot hjertesykdom. Vår visjon er å forstå de molekylære mekanismene som fører til hjertesykdom, slik at vi kan utvikle målrettet terapi som direkte motvirker sykdommen og samtidig gir et minimum av bivirkninger.

Skjematisk framstiling av hovedstrategier for å forstå hjertesykdom

Forskningsgruppen studerer molekylære mekanismer som regulerer hjertets funksjon på kort og lang sikt, og fokuserer særlig på alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og kronisk hjertesykdom. Siktepunktet er å utvikle fremtidige behandlinger mot hjertesykdom gjennom detaljert forståelse av særlig tre biologiske faktorer:

  • Ionetransportører: Hjertets pumpefunksjon skyldes samspill mellom ionetransportørene i venstre bilde, og sykdom som direkte eller indirekte endrer aktiviteten i disse kan gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Vi studerer hvordan slike endringer kan gi årsak til sykdom, og hvordan fremtidige legemidler kan direkte motvirke disse endringene. 
  • Gen-regulerende faktorer: Vi studerer hvilke genregulerende proteiner som regulerer hjertets langtidsfunksjon og bidrar til sykdom ved kronisk hjertesykdom, hvor vi forsøker å utvikle legemidler som kan "re-programmere" syke hjerter tilbake til normal funksjon
  • Signalmolekyler: Vi studerer hvordan lokale signalmolekyler kontrollerer ionekanaler og gen-regulerende proteiner, slik at disse kan brukes som mål for fremtidige legemidler.

Bilde av forskningsgruppen.

Fra venstre: Arne Olav Melleby, Ioanni Veras, Ngoc-Trang Thi Huynh, Gustav Lothe, Magnus Aronsen. Katrine Bjerkebæk ikke tilstede.

Forskerlinjen

Interessert i forskerlinjen? Se vårt forskerlinjetilbud!

Publisert 2. juli 2019 08:09 - Sist endret 28. mars 2022 11:09