Jan Magnus Aronsen

Førsteamanuensis - Seksjon for fysiologi
Bilde av Jan Magnus Aronsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1103 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Eksperimentell kardiologi, med siktemål å utvikle nye legemidler mot hjertesykdom gjennom å identifisere molekylær regulering av sentrale ionetransportører eller nettverk av gener i hjertet. 

Undervisning

  • Molekylærmedisin, fysiologi
  • Hjertefarmakologi
  • CardioLearn: E-læring

Bakgrunn

Utdannet lege med doktorgrad i eksperimentell kardiologi. Forskningsopphold ved KU Leuven, Belgia.

Verv

  • Norges Forskningsråd, styremedlem
  • EOSC FAIR working group, medlem
  • Utvalg som skal utrede rettighets- og lisensspørsmål ved deling av forskningsdata, utvalgsleder (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-bedre-kvalitetssikring-og-mer-gjenbruk-av-forskningsdata/id2722371/)
  • Tidligere: Akademiet for yngre forskere, Leder 2017-2018
Emneord: Hjerte, Elektrofysiologi, Signalering, Fosfodiesteraser, Translasjonsforskning, Genprogrammer, Hjertesvikt, Arytmier
Publisert 1. juli 2019 06:27 - Sist endret 9. juli 2020 18:19

Forskergrupper