English version of this page

Kognitiv nevrofysiologi

Vårt mål er å forstå hvordan nevral aktivitet i hjernen ligger til grunn for kognitive prosesser.

Vi bruker elektroder plassert i hjernen til pasienter med epilepsi til å måle nevral aktivitet. Deretter relaterer vi aktiviteten direkte til pasientenes rapporterte opplevelser. 

Med en slik metode vil vi øke forståelsen av hvordan prosesser i hjernen ligger til grunn for høyere kognitive funksjoner og hvordan disse funksjonene forstyrres i sykdomsprosesser. 

For det første vil vi teste om funn fra dyreforsøk kan bidra til å forstå psykologiske fenomener i menensker.

For det andre, har vi som mål å registrere nevral aktivitet i det første området som rammes av Alzheimers sykdom. Av denne grunn kan våre forsøk bidra til å utvikle bedre dyremodeller for å forstå sykdomsprosesser i menneskehjernen. 

I fremtiden kan slik kunnskap øke sannsynligheten for å finne en behandling for hukommelsessykdommer.

Samarbeid

Publisert 5. mai 2021 15:41 - Sist endret 3. okt. 2022 14:29

Kontakt

Avdeling for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder

Prosjekter