Jørgen Afseth Sugar

Førsteamanuensis - Seksjon for fysiologi
Bilde av Jørgen Afseth Sugar
English version of this page
Rom 1353
Brukernavn
Besøksadresse Domus Medica
Postadresse Postboks 1103 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Hvordan kan vi huske hva vi har opplevd og deretter mentalt gjenoppleve disse hendelsene? Dette er det sentrale spørsmålet i min forskning. Evnen til å gjenoppleve en hendelse som skjedde på et spesifikt sted på et spesifikt tidspunkt (dvs episodiske minner) er avhengig av den mediale delen av tinninglappen. Dersom denne delen av hjernen skades, mister man evnen til å skape nye episodiske minner. Samtidig har forsøk i gnagere og primater vist at den samme delen av hjernen inneholder nevrale koder for tid og sted. Hovedhypotesen i min forskning er at vår evne til å lagre og fremkalle episodiske minner er avhengig av disse nevrale kodene.

Denne hypotesen kan best testes i mennesker. I motsetning til gnagere har mennesker en unik evne til å beskrive sine tanker. Ved å gjøre opptak av nevral aktivitet i den mediale delen av tinninglappen, samtidig som forsøksdeltagerne beskriver sine episodiske minner, håper jeg å kunne avdekke sammenhenger mellom nevral aktivitet og evnen til å lagre og fremkalle episodiske minner.

Hvordan kan vi måle nevral aktivitet i den mediale delen av tinninglappen i mennesker? Pasienter med epilepsi, som ikke kan behandles medikamentelt, får plassert elektroder i tinninglappen som en del av utredingen av sin sykdom. Dette gir oss en unik mulighet til å gjøre registreringer av aktiviteten til enkelt-nerveceller og små populasjoner av nerveceller i tinninglappen i bevisste mennesker. Min visjon er å bruke denne muligheten til å undersøke de nevrale mekanismene for hvordan vi kan lagre og fremkalle episodiske minner.

Undervisning

MED2200: Medisinstudiet modul 2

Bakgrunn

 • 2004-2005: Enkeltemner matematikk og fysikk, Universitetet i Oslo
 • 2005-2012: Medisin, NTNU
 • 2007-2011: Forskerlinjen, NTNU
 • 2012-2016: PhD nevroanatomi NTNU
 • 2016-2021: Post doc nevrofysiologi NTNU

Samarbeid

 

Emneord: hjernen, Nevrobiologi, hukommelse, Epilepsi, Elektrofysiologi og hjernesignaler, bevissthet

Publikasjoner

 • Sugar, Jørgen & Moser, May-Britt (2019). Episodic memory: Neuronal codes for what, where, and when. Hippocampus. ISSN 1050-9631. s. 1190–1205. doi: 10.1002/hipo.23132.
 • Haugland, Kamilla Gjerland; Sugar, Jørgen & Witter, Menno (2019). Development and topographical organization of projections from the hippocampus and parahippocampus to the retrosplenial cortex. European Journal of Neuroscience. ISSN 0953-816X. s. 1–21. doi: 10.1111/ejn.14395. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tsao, Albert; Sugar, Jørgen; Lu, Li; Wang, Cheng; Knierim, James J. & Moser, May-Britt [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Integrating time from experience in the lateral entorhinal cortex. Nature. ISSN 0028-0836. 561, s. 57–62. doi: 10.1038/s41586-018-0459-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sugar, Jørgen & Witter, Menno (2016). Postnatal development of retrosplenial projections to the parahippocampal region of the rat. eLIFE. ISSN 2050-084X. 5(2016). doi: 10.7554/eLife.13925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Czajkowski, Rafal; Sugar, Jørgen L; Zhang, Sheng Jia; Couey, Jonathan Jay; Ye, Jing & Witter, Menno (2013). Superficially Projecting Principal Neurons in Layer V of Medial Entorhinal Cortex in the Rat Receive Excitatory Retrosplenial Input. Journal of Neuroscience. ISSN 0270-6474. 33(40), s. 15779–15792. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2646-13.2013.
 • Sugar, Jørgen Larsen; Witter, Menno; van Strien, Niels & Cappaert, Natalie L.M. (2011). The retrosplenial cortex: intrinsic connectiviuty and connections with the (para)hippocampal region in the rat. An interactive connectome. Frontiers in Neuroinformatics. ISSN 1662-5196. 5(7). doi: 10.3389/fninf.2011.00007. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2021 11:39 - Sist endret 10. aug. 2021 12:57