English version of this page

Om forskningen ved instituttet

Instituttets overordnede målsetning er å fremme basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse.

Satsingsområder

Instituttet har syv satsingsområder innen forskning som alle reflekterer den biomedisinske forskningsutviklingen internasjonalt.

Forskningssentre

Forskingsgrupper ved instituttet deltar i flere sentre.

Forskningsinfrastruktur

Mange fagmiljøer ved instituttet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur i form av avansert vitenskapelig utstyr.