English version of this page

Instituttets satsingsområder

Satsningsområdene for instituttets forskning reflekterer utviklingen i biomedisinsk forskning internasjonalt og er i tråd med og underbygger faglige prioriteringer fra universitetet og fakultetet.

Illustration: Colourbox.no

Instituttets syv satsningsområder

  1. Atferdsforskning
  2. Biostatistikk, epidemiologi og biologisk systemmodellering
  3. Celle- og molekylærbiologi
  4. Ernæring
  5. Immunbiologi
  6.  Nevrovitenskap
  7. Organfysiologi
Publisert 7. mars 2012 10:30 - Sist endret 7. juli 2014 13:40