English version of this page

Forskningsinfrastruktur

Mange fagmiljøer ved instituttet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur i form av avansert vitenskapelig utstyr. Instituttet har infrastruktur innenfor ulike teknologiområder som skal dekke dette behovet.

Kjernefasiliteter

En kjernefasilitet har særlig kostbart utstyr som gjøres allment tilgjengelig også for forskere utenfor fasiliteten. Instituttets fasiliteter finner du sammen med de andre kjernefasilitetene ved fakultetet.

Øvrig forskningsinfrastruktur