Ferdighetssenteret

Ferdighetssenter i klinisk ernæring er opprettet for å sikre at studentene utvikler tilstrekkelige kliniske ferdigheter for å utøve sin profesjon i helsevesenet. Selv om ferdighetssenteret primært vil være rettet mot behovet til utdanningen av kliniske ernæringsfysiologer, vil det i tillegg brukes til kurs for studenter i medisin og odontologi.

Ferdighetssenteret består av tre enheter:

Rom for kliniske ferdigheter

På ferdighetssenteret vil studentene kunne trene på følgende prosedyrer:
•    Antropometriske målinger: vekt, høyde, midjemål, hoftemål og hudfoldtykkelse
•    Måling av kroppssammensetning: bioimpedans og dexa-skanning
•    Målinger av energibehov: indirekte kalorimetri og aktivitets-registreringer
•    Fysiske tester: gripestyrke
•    Måling av blodtrykk og blodprøvetagning
•    Bruk av screeningverktøy og verktøy for vurdering av ernæringsstatus
•    Nedlegging av ernæringssonde og bruk av sondeutstyr

Rommet for ferdighetstrening er organisert i ulike arbeidsstasjoner, med en eller flere  funksjoner på hver stasjon. Det har også en fastmontert PC med stor skjerm for gruppeundervisning

Kjøkken for spesialkost

På kjøkkenet vil studentene kunne ha praktisk undervisning i følgende temaer:

  • matvarekunnskap
  • konsistenstilpasset kost
  • spesialkoster (eks. baking av glutenfritt brød)
  • energi- og proteinrike retter og næringsdrikker 
  • spesialprodukter som brukes i ulike koster (laktoseredusert melk, melkeerstatninger)

Kjøkkenet er fullt utstyrt med plass til 12 studenter fordelt på 6 arbeidsstasjoner med egne kjøkkenmaskiner og blendere. Det er et stort bord midt i rommet, som skal være samlingspunkt for felles prøvesmaking og undervisning.

Kjøkkenet vil også kunne brukes til å lage og dele ut mat i forbindelse med kliniske forsøk, samt til gruppeundervisning av pasienter i undervisningen.

Nutriweb

E-læringsverktøyene har fått navnet NutriWEB. Målet med NutriWEB er å øke studentenes kunnskap og ferdigheter i å kommunisere med ulike pasienter og befolkningen generelt i temaer relatert til ernæring. 

I tillegg er det ønskelig å styrke undervisningen rundt pedagogiske og psykologiske metoder som kan benyttes for å fremme atferdsendring, da dette er sentralt i kliniske ernæringsfysiologers arbeid med pasienter. Det er også utviklet tre kurs om metode for ernæringsbehandling, som er en integrert del av undervisningen.

Følgende elementer er utviklet i prosjektet:

  • E-læring om pasientkommunikasjon og atferdsendring
  • E-læring om Nutrition Care Prosess
  • E-læring ernæringskartlegging
  • E-læring om ernæringsdiagnosen

Lenke til alle kursene

NutriWeb er rettet mot utdanningen av kliniske ernæringsfysiologer, men deler av dette kan være en nyttig ressurs som andre helsearbeidere kan bruke i klinisk praksis, videreutdanning og forskningsprosjekter. E-læringsprogrammene kan også benyttes av ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring og Ernæringspoliklinikken.

Publisert 21. jan. 2015 08:50 - Sist endret 30. aug. 2021 10:05