Senter for klinisk ernæring

Senteret utgjør landets ledende miljø innen klinisk ernæring, med primærfunksjoner innen pasientbehandling, forskning og utdanning.

Senteret er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og er lokalisert på Domus Medica på Gaustad. Formålet med senteret er å knytte pasientbehandling, forskning og utdanning innen ernæring tettere sammen.

Fra Universitetet i Oslo inngår et ferdighetssenter for klinisk ernæring for medisinstudenter, samt deler av forskningen ved Avdeling for ernæringsvitenskap.

Oslo universitetssykehus har to enheter ved senteret – Ernæringspoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for for sykdomsrelatert feil- og underernæring.

Ernæringspoliklinikk

Behandling ved poliklinikk for klinisk ernæring.

Ferdighetssenter

Ferdighetssenteret for ernærings- og medisinstudenter.

Forskning

Senterets forskning innen klinisk ernæring uttøves hovedsaklig av forskergrupper ved avdeling for ernæringsvitenskap ved IMB.

Kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet.

Et samarbeid med

Kontakt

Besøksadresse

Domus Medica
Sognsvannsveien 9

Postadresse

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefonnummer

23 07 90 50

Senterleder

Kjetil Retterstøl

Leder for poliklinikken

Nicole Warmbrodt