Senter for klinisk ernæring

Senteret utgjør landets ledende miljø innen klinisk ernæring, med primærfunksjoner innen pasientbehandling, forskning og utdanning.

Senteret er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og er lokalisert på Domus Medica på Gaustad. Formålet med senteret er å knytte pasientbehandling, forskning og utdanning innen ernæring tettere sammen.

Fra Universitetet i Oslo inngår et ferdighetssenter for klinisk ernæring for medisinstudenter, samt deler av forskningen ved Avdeling for ernæringsvitenskap.

Oslo universitetssykehus har to enheter ved senteret – Ernæringspoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring.

Nyheter:

Senterets strategi ble vedtatt i styringsgruppa i november 2020. Strategidokumentet finner du her.

Ernæringspoliklinikk

Behandling ved poliklinikk for klinisk ernæring.

Ferdighetssenter

Ferdighetssenteret for ernærings- og medisinstudenter.

Kjernefasiliteter for kliniske studier

Kjernefasilitetene består av fem behandlingsrom med avansert utstyr for måling av kroppssammenseting (DXA og BIA), hvilemetabolisme, rom for blodprøvetagning samt et venterom.  Fasilitetene brukes hovedsaklig av forskergrupper ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved IMB, men er også tilgjengelig for eksterne brukere.

Kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet.

Et samarbeid med

Kontakt

Besøksadresse

Domus Medica
Sognsvannsveien 9

Postadresse

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefonnummer

23 07 90 50

Senterleder

Christine Henriksen

Nestleder

Nicole Warmbrodt

Leder for poliklinikken

Nicole Warmbrodt

 

Årsrapporter

Rutiner ved senteret

Her finner du informasjon om rutiner for rombooking og bruk av forskningsrom

Alle prosjekter på registreres ved å fylle ut dette nettskjemaet

Etter at prosjektet er registrert, kan dere selv booke forskningsrom i Outlook