Senter for klinisk ernæring

Senteret har som mål å være et internasjonalt ledende kompetansemiljø innen pasientbehandling, forskning og undervisning i klinisk ernæring.

Senter for klinisk ernæring er et samarbeid mellom Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS) som ble etablert i november 2014. Formålet er å styrke pasientbehandling, forskning og undervisningen innen klinisk ernæring. Senteret er lokalisert på Domus Medica på Gaustad.

Senter for klinisk ernæring består av fire aktører: Ernæringspoliklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, Ferdighetssenteret og Kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier.  Ledere for de fire aktørene utgjør senterets ledergruppe, og disse er Nicole Warmbrodt, Hanne Jessie Juul, Hilde Kristin Brekke og Christine Henriksen.

Nyheter:

Vi planlegger konferanse i april 2023

Årsrapporten for 2021  kan du lese her

Senterets strategi ble vedtatt i styringsgruppa i november 2020. Strategidokumentet finner du her.

Ernæringspoliklinikk

Ernæringspoliklinikken behandler pasienter med ernæringsmessige utfordringer, og har som mål å øke kunnskapen rundt sykdomsrelatert underernæring blant pasienter og helsepersonell ved OUS. Pasientene må henvises fra behandlende lege ved OUS

Ferdighetssenter

Ferdighetssenter i klinisk ernæring er opprettet for å sikre at studentene utvikler tilstrekkelige kliniske ferdigheter for å utøve sin profesjon i helsevesenet. Selv om ferdighetssenteret primært er rettet mot studener i klinisk ernæring, vil det også brukes av studenter i medisin og odontologi.

 

Kjernefasiliteter for kliniske studier

Kjernefasilitetene består av behandlingsrom med avansert utstyr for måling av kroppssammenseting, hvilemetabolisme, rom for blodprøvetagning samt et venterom.  Fasilitetene brukes hovedsaklig av forskergrupper ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved IMB, men er også tilgjengelig for eksterne brukere.

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring NKSU

NKSU skal samle, utvikle og spre kompetanse om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten i hele landet. Formålet med dette er å sikre en bedre og mer enhetlig kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en integrert del av den medisinske behandlingen.

Rutiner ved senteret

Her finner du informasjon om rutiner for rombooking og bruk av forskningsrom

Alle prosjekter på registreres ved å fylle ut dette nettskjemaet

Etter at prosjektet er registrert, kan dere selv booke forskningsrom i Outlook

Bildet kan inneholde: skrift, symbol, sirkel, parallell, gass.

Et samarbeid med

Kontakt

Besøksadresse

Domus Medica
Sognsvannsveien 9

Postadresse

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefonnummer

23 07 90 50

Senterleder

Christine Henriksen

Nestleder

Nicole Warmbrodt

Leder for poliklinikken

Nicole Warmbrodt

 

Årsrapporter