Senter for klinisk ernæring

Senteret utgjør landets ledende miljø innen klinisk ernæring, med primærfunksjoner innen pasientbehandling, forskning og utdanning.

Senteret er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og er lokalisert på Domus Medica på Gaustad. Formålet med senteret er å knytte pasientbehandling, forskning og utdanning innen ernæring tettere sammen.

Fra Universitetet i Oslo inngår et ferdighetssenter for klinisk ernæring for medisinstudenter, samt deler av forskningen ved Avdeling for ernæringsvitenskap.

Oslo universitetssykehus har to enheter ved senteret – Ernæringspoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for for sykdomsrelatert feil- og underernæring.

Nyheter:

Se program her: 5-års jubileum for Senter for klinisk ernæring

Ernæringspoliklinikk

Behandling ved poliklinikk for klinisk ernæring.

Ferdighetssenter

Ferdighetssenteret for ernærings- og medisinstudenter.

Forskning

Senterets forskning innen klinisk ernæring uttøves hovedsaklig av forskergrupper ved avdeling for ernæringsvitenskap ved IMB.

Kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet.

Et samarbeid med

Kontakt

Besøksadresse

Domus Medica
Sognsvannsveien 9

Postadresse

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefonnummer

23 07 90 50

Senterleder

Christine Henriksen

Nestleder

Nicole Warmbrodt

Leder for poliklinikken

Nicole Warmbrodt

 

Rutiner ved senteret

Her finner du mer informasjon om rutiner for rombooking og bruk av forskningsrom