Får millioner til forskning på sunn aldring

Rundt hver tredje person over 70 år anses som delvis skrøpelig. Nå skal ernæringsforskere prøve å finne ut om skrøpelighet kan forebygges gjennom kosthold, og i hvilken grad.

Bildet viser en kvinne med brunt, halvlangt hår som står i en hage.

Professor Anette Hjartåker ved Avdeling for ernæringsvitenskap sier det er viktig å få mer kunnskap om hvordan man kan få en sunn aldring. Foto: privat

Har du minst tre av de fem kjennetegnene utilsiktet vekttap, utmattelse, redusert ganghastighet, lavt fysisk aktivitetsnivå og redusert gripestyrke, er du å regne som skrøpelig. Det mener epidemiologen Linda Fried.

I prosjektet NutriFrail ved Institutt for medisinske basalfag vil forskerne finne mer ut av i hvilken grad og hvordan kostholdet kan påvirke skrøpelighet i eldre år.

Nylig fikk de gladnyheten at de får en stor bevilgning fra Throne Holst Stiftelsen.
– Det er fantastisk at vi får denne bevilgningen! sier en fornøyd professor og prosjektleder Anette Hjartåker ved Avdeling for ernæringsvitenskap.

Det blir stadig flere eldre


Teamet til Hjartåker involverer samtlige tre seksjoner på avdelingen for å se på skrøpelighet og ernæring fra både et epidemiologisk, klinisk og molekylært ståsted.

Professoren sier at denne tilnærmingen gjør prosjektet deres unikt i forhold til tidligere prosjekter.

– Andelen eldre i befolkningen øker i Norge og i verden, og både for den enkelte og for samfunnet er det viktig å få mer kunnskap om hvordan man kan få en sunn aldring. Det har stor betydning for livskvaliteten til den enkelte, og for samfunnsøkonomiske forhold, sier hun.  

Hjartåker forteller at de skal gjøre ulike studier på mus og på eldre hjemmeboende kvinner og menn.
– I tillegg bruker vi undersøkelser i befolkningen hvor de samme personene er fulgt opp over flere tiår, og kan dermed også se på endring over tid.   

Håper å kunne gi råd om kosthold


Med Frieds definisjon av skrøpelighet anslår forskerne at en av tjuefem eldre i Norge er skrøpelige.
 
– Andelen som er delvis skrøpelige er imidlertid langt høyere, om lag 30 til 40 prosent for de over 70 år, forteller professoren. 

– Er målet at prosjektet vil munne ut i konkrete råd om kosthold for å forebygge skrøpelighet?

– Ja, på sikt håper vi at resultatene kan bidra til det. Det finnes grader av skrøpelighet, og det kan reverseres. Vi håper at NutriFrail vil bidra til bedre forståelse av syndromet slik at det i større grad kan forebygges, sier Hjartåker.

Av Cecilie Bakken Høstmark
Publisert 16. juni 2021 14:40 - Sist endret 16. juni 2021 14:40