English version of this page

Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1110 Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: +47 22851081 E-post:

Enhetskoder

Koststed 13050503 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 510108 Vortex, FS m.m.