English version of this page

Administrasjonen

Administrasjonen ledes av administrasjonssjef Linda Helgesen, og består av tre seksjoner: Økonomi, Personal og HMS, samt Administrative fellestjenester. Seksjon for Intern service med tekniske serviceenheter er også underlagt administrasjonssjef.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo Stedkode: 510100