English version of this page

Seksjon for intern service

Seksjonen sikrer et effektivt teknisk servicetilbud av høy kvalitet til instituttets forskningsmiljøer.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1110, Blindern 0372 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo