English version of this page

Seksjon for intern service

Seksjonen sikrer et effektivt teknisk servicetilbud av høy kvalitet til instituttets forskningsmiljøer.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1110, Blindern, 0372 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13050520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 510110 Vortex, FS m.m.