English version of this page

Instituttrådet

Instituttrådet avholder inntil seks årlige møter. Møtene er åpne for alle ansatte ved instituttet.

Instituttrådets mandat

Instituttrådet er et viktig rådgivende organ for instituttleder. Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Det er normalregler for institutter ved UiO som definerer rådets oppgaver og funksjon.

Sammensetning av medlemmer

  • Det vitenskapelige personalet skal ha minst 50 % av medlemmene
  • Studentene kan kreve inntil 25 % av medlemmene
  • Teknisk-administrativt personale kan kreve inntil 25 % av medlemmene

     

Møteoversikt 2022
Dato Dagsorden Referat
3. mars kl.13:30-15:00 Innkalling Referat
27. april kl.13:00-14:30 Avlyst   
2. juni  kl.12.30-14.30 Innkalling Referat -utkast
29. september kl.12:30-14:30    
29. november kl 09:30-11:30    

Medlemmer som ikke har anledning til å møte må selv innkalle sin vara.

Publisert 15. feb. 2011 15:56 - Sist endret 13. juni 2022 11:08